Sale

Office

RM600,000.00

permatang pauh, penang

0 Sqft (0.00 Sqm)

0 Sqft (0.00 Sqm)

Sale

Mira Residence

RM1,550,000.00

tanjung bungah, penang

1,635 Sqft (151.90 Sqm)

1,635 Sqft (151.90 Sqm)

Sale

Condominium

RM500,000.00

bukit mertajam, penang

1,508 Sqft (140.10 Sqm)

1,508 Sqft (140.10 Sqm)

Sale

Condominium

RM620,000.00

bukit mertajam, penang

1,508 Sqft (140.10 Sqm)

1,508 Sqft (140.10 Sqm)

Sale

Condominium

RM558,000.00

bukit mertajam, penang

1,508 Sqft (140.10 Sqm)

1,508 Sqft (140.10 Sqm)

Sale

TCW Group-Anson84

RM2,200,000.00

Butterworth , Penang

2,304 Sqft (214.05 Sqm)

4,560 Sqft (423.64 Sqm)

Sale

Vista Jambul

RM2,467,000.00

Bukit Jambul, Penang

3,178 Sqft (295.25 Sqm)

4,224 Sqft (392.42 Sqm)

Sale

Vista Jambul

RM3,658,000.00

Bukit Jambul, Penang

4,841 Sqft (449.74 Sqm)

5,355 Sqft (497.50 Sqm)

Sale

Condominium Palma Laguna

RM360,000.00

Perai, Penang

0 Sqft (0.00 Sqm)

1,100 Sqft (102.19 Sqm)

Sale

Condominium

RM550,000.00

Butterworth , Pulau Pinang

0 Sqft (0.00 Sqm)

1,580 Sqft (146.79 Sqm)

Sale

Pinang Laguna Pent House

RM460,000.00

Perai, Penang

2,100 Sqft (195.10 Sqm)

2,100 Sqft (195.10 Sqm)

Sale

Condominium

RM850,000.00

Bayan Lepas, Penang

0 Sqft (0.00 Sqm)

1,020 Sqft (94.76 Sqm)